Monday, October 31, 2011

Hati dan Perasaan Isteri Diabaikan Oleh Suami Yang Melakukan Maksiat
Dalam perkahwinan suami isteri mempunyai hak dan kewajipan masing-masing. Jika hak dan kewajipan tersebut diabaikan, maka ia telah mengundangkan kemurkaan Allah kepada mereka. Dalam masalah ini, tidak sepatutnya seorang suami mengabaikan tanggungjawabnya. Hadis Rasulullah yang bermaksud :

“Cukup berdosa orang mengabaikan orang yang ditanggungnya”. (Riwayat Abu Daud dan Nasa’i)

Isteri boleh meminta cerai kepada suaminya (khuluk) jika benar-benar telah melalui beberapa pertimbangan menurut syariat Islam. Harus hukumnya sekiranya terdapat keperluan ke arah itu, seperti isteri membenci suaminya kerana perwatakan luarannya, kerana akhlaknya yang tercela, kerana agamanya ertinya mengabaikan perintah Allah atau melakukan dosa-dosa besar seperti berzina dan lain-lain, terlalu tua atau lemah syahwat. Kemudian isteri pula khuatir kalau-kalau tidak dapat melaksanakan hak-hak Allah SWT dalam mentaati suaminya.

Jika suami mengatakan bahawa dia telah melakukan zina dan sifat terus terangnya itu kerana menginginkan agar isteri meminta cerai, maka perbuatan suami semacam ini haram hukumnya dan berdosa besar. Seandainya telah sampai ke tahap demikian berpisah atau cerai adalah lebih baik demi kemaslahatan isteri dan menjaga agama isteri.

Sebagaimana Islam memberikan hak kepada suami tentang talak maka Islam juga memberi hak kepada isteri untuk meminta khuluk atau cerai. Untuk lebih memuaskan lagi hati puan merujuklah kepada pihak qadi yang berdekatan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan mengikut undang-undang syariat di negara kita.

motivasi dari : USTAZ NOR AMIN

2 comments: